dissabte, 29 de setembre de 2012

Presentació: El meu carrer

Estem treballant un dossier que ens ha permès: llegir i escoltar una bella cançó, recordar com fer una bona descripció i elaborar l’esborrany d’una composició escrita sobre el nostre carrer.
Heu comentat a classe que després de fer aquesta feina us heu mirat el vostre carrer amb altres ulls, una nova mirada que us ha sorprès…

Criteris d'avaluació

Has de demostrar que...

1.    Has prestat atenció mentre llegien els teus companys i t’has esforçat per llegir de forma expressiva.
2.    Has col·laborat activament en aquest blog.
3.    Has tingut una actitud positiva per treballar en parella.
4.    Has participat activament en les propostes.
5.    Has fet un ús adequat de les TIC per la recollida i tractament de la informació.
6.    Has tingut actituds i comportaments positius i respectuosos.
7.    Has portat habitualment tot el material necessari per treballar a classe.

Continguts

Què farem a taller de llengües?

 

Farem lectures interessants i les comentarem
Escriurem tot allò que us agradi escriure per comunicar
Aportarem poemes i cançons per llegir a classe i els comentarem.
Elaborarem poemes i històries audiovisuals.
Resoldrem/crearem enigmes/endevinalles
Elaborarem còmics
Crearem cal·ligrames
Resoldrem/crearem jeroglífics i sopes de lletres
Veurem vídeos i els comentarem
Elaborarem un blog per penjar totes les nostres activitats.
Podem utilitzar llengües diferents: català, castellà, anglès...
I tot allò que anem pensant...

Objectius

Per què farem el taller de llengües?

Perquè descobreixis que la llengua és per damunt de tot COMUNICACIÓ.
Perquè puguis valorar la lectura com una manera més de passar-s’ho bé i d’aprendre millor.
Perquè puguis millorar la comprensió del que llegeixes.
Perquè puguis millorar el teu procés d’escriptura.
Perquè milloris la teva manera de comunicar-te, verbalment i per escrit.

Neix Taller de llengües


Taller de llengües és un espai on els nois i les noies de l’institut Verdaguer de Barcelona, penjaran la seva experiència en un crèdit variable de primer d’ESO.

Iniciem una aventura del coneixement i de la creació compartida i ho farem en llengües diverses. A poc a poc us anirem informant dels objectius del projecte i podreu veure les aportacions que anirem fent.